home helderheid Contact
Gevaarlijke stoffen
Olie & benzine afscheider
Restafval
Papier en karton
Catridges & Toners
Kwaliteit Arbo Milieu


Bij Waste Support houden we van heldere afspraken en voorwaarden.
 

Helderheid

Uw afvalhuishouding is al moeilijk genoeg. Daarom houdt Waste Support van zaken doen op basis van heldere afspraken en voorwaarden. Al in offertestadium geven wij u uitgebreid informatie over de voorwaarden waaronder Waste Support werkt. Deze helderheid tezamen met een goede dienstverlening met korte lijnen, is de vertrouwensbasis voor een langdurige samenwerking. Want ontzorgen begint wat Waste Support betreft al op het moment dat u de offerte in huis heeft.